Sterilizacija i dezinfekcija

Sterilizacija i dezinfekcija
10/04/2016 | Novosti | Nema komentara

Sterilizacija i dezinfekcija

Sterilizacija i dezinfekcija su izuzetno važan deo sigurnog rada u stomatološkoj ordinaciji.

U stomatološkoj ordinaciji Impact Dental nam je najvažnije zdravlje i sigurnost naših pacijenata i osoblja. Koristimo sva raspoloživa sredstva da sterilizacija i dezinfekcija naše opreme i prostora budu na najvišem mogućem nivou.

Svaki instrument koji se koristi u toku rada sa pacijentom je prethodno dezinfikovan i sterilisan.

Pored instrumenata koji se sterilišu koriste i predmeti za jednokratnu upotrebu koji se ISKLJUČIVO koriste samo za jednog pacijenta! Tu spadaju: časa, sisaljka, kompresa, maska, rukavice, igle, špricevi, diskovi, trake za poliranje, vaterolne, aplikatori itd… Sve igle se nakon upotrebe spaljuju i odlažu u za to predviđene kutije.

Nakon svakog pacijenta dezinfikuju se sve površine stomatološke stolice kao i druge radne površine odgovarajućim dezinfekcionim sredstvima. Za dezinfekciju se koriste alkohol, vodonik peroksid, asepsol, vlažne maramice koje imaju baktericidno, fungicidno i virucidno dejstvo.

Raspolažemo novom stomatološkom stolicom koja u toku rada koristi destilovanu vodu, znači kroz naš sistem ne prolazi obična voda iz gradskog vodovoda.

Nakon upotrebe svi instrumenti se mehanički očiste i operu pod mlazom tekuće vode i potom potapaju u dezinfekciono sredstvo. Posle 30 min, instrumenti se ponovo peru, suše i stavljaju u sterilizator.

Takođe svakodnevno se vrši kontrola sterilizacije.

Navedenim postupcima uništavamo sve bakterije, viruse, gljivice, ali i njihove spore, te na taj način sprečavamo nastanak i širenje bilo koje vrste infekcije.