Cenovnik

Pregled i mišljenje   BESPLATNI

 

Kompozitni ispun   2200-3000 din

Terapija dubokog karijesa   1200 din

Kompozitna nadogradnja   3000 din

Vitalna ekstirpacija   1200 din

Sredstvo za desenzibilizaciju pulpe   1200 din

Endodontsko lečenje   2400-3600 din

 

Uklanjanje kamenca i poliranje zuba   2400 din

Obrada parodontalnog džepa (po zubu)  600 din

 

Vađenje zuba   2000-3000 din

 

Izbeljivanje avitalnog zuba (po seansi)   1200 din

Izbeljivanje u ordinaciji (po vilici)   6500 din

Postavljanje cirkona   1200 din

 

Zalivanje fisura   600 din

Impregnacija zuba fluoridima   600 din

Vađenje mlečnog zuba   1000 din

Ispun na mlečnim zubima   1200 din

 

Totalna i parcijalna akrilatna proteza   24000 din

Skeletirana parcijalna proteza   48000 din

Skidanje krunice   600 din

Podlaganje proteze   4000 din

Dodatak zuba u protezu   2400 din

Zaštitna privremena krunica   1800 din

Fiber-Glass kočić   3000 din

Metalo-keramička krunica (most)   80

Metalo-keramička krunica (solo)   90€

Cirkonijum keramička krunica   180€

Keramičke fasete/viniri   200€

Livena nadogradnja   2400 din

 

Splint protiv bruksizma   4000 din

Aplikacija anestezije i leka kod dubokog karijesa se ne naplaćuje posebno!

Sve vrednosti izražene u evrima plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti.
Kontaktirajte nas za detaljnije informacije.

Ukoliko niste u mogućnosti da lično dođete pošaljite nam Vaš OPT snimak (ortopantomogram) a mi ćemo Vam dati sve informacije.